Geschiedenis

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van de site begint vermoedelijk in 1241. Op dat moment verkoopt Johanna Van Constantinopel een stuk grond aan het Gentse Rijke Gasthuis (de Onze Lieve Vrouw ter Lazarie). Het Gasthuis (of klooster) gebruikt de gronden, die toen ‘het Groot Goed’ werden genoemd, in de eerste plaats als cultuurgrond. Aanvankelijk werden de gronden bewerkt door broeders zelf, maar vanaf 1348 wordt de uitbating van de hoeve uit handen gegeven.

Vanaf dan begint de periode van de verpachting. De hoeve zal tot 1736 verpacht worden aan inwoners van Eeklo en omstreken. In 1736 neemt Joannes Huysman (1691-1777) zijn intrek op de hoeve, wat meteen de start betekent van de generatie Huysman. Zij zullen de hoeve pachten tot 1996.

Het monumentale poortgebouw is het enige nog resterende bouwwerk uit de Middeleeuwen in Eeklo. Samen met het woonhuis is de poort sinds 1993 beschermd als monument. De dreef, de omwalling, de dienstgebouwen, het hof en de boomgaard zijn geklasseerd als dorpsgezicht.

Een nieuwe wending

Begin 2010 ging de Provincie Oost-Vlaanderen, eigenaar, samenwerken met Plattelandscentrum Meetjesland, voor het beheer van de hoeve.

Het provinciebestuur zorgde voor de aankoop van de hoeve en renoveerde tot nu toe het woonhuis, de varkensstal en de bakoven. In de toekomst zal de hoeve in haar totaliteit worden opgewaardeerd. Dit betekent dat op middellange termijn alle gebouwen (schuren, stallen, enz) van de hoeve verbouwd worden en een nieuwe bestemming krijgen.

Het Plattelandscentrum staat intussen in voor de publieksevenementen, de cafetaria, tentoonstellingen, projecten.

facebook   Meetjesland_klein

No current events.