Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers

Looptijd project: 1 januari 2016 tot 30 juni 2018

Hoofdpromotor: Provincie Oost-Vlaanderen

Copromotoren: Plattelandscentrum Meetjesland vzw en Innovatiesteunpunt

Het project Energiek Meetjesland informeert over, helpt en ondersteunt agrarische bedrijven bij rendabele investeringen in duurzame energie. De Provincie Oost-Vlaanderen, het Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum Meetjesland willen binnen het project werken aan meer draagvlak voor duurzame energie bij agrarische ondernemers in het Meetjesland. Daarbij staan onderlinge samenwerking en rendabiliteit voor ondernemers centraal.

De bedoeling van het project is in eerste instantie dat rurale ondernemers kennismaken met de mogelijkheden die er zijn voor duurzame energie in hun bedrijf. Daarnaast wordt er binnen het project een samenwerkingsverband van ‘energieboeren’ opgericht. Met als doel om gezamenlijk functionele vorming en contactmomenten te organiseren, maar ook om gezamenlijk het gesprek aan te gaan met overheden en de energiesector. Tot slot wordt er één gezamenlijke pilot uitgewerkt. De invulling van de pilot wordt bepaald aan de hand van de betrokken ondernemers enerzijds en de mogelijkheden binnen het project anderzijds.

Leader_Oost_VLaanderen_zonder_VLM

facebook   Meetjesland_klein

No current events.