Jong & Geweldig: denken & doen

Looptijd project: 1 januari 2016 tot 30 juni 2018

Binnen dit Leaderproject wil het Plattelandscentrum innovatie en netwerkvorming bij jonge en startende rurale ondernemers in het Meetjesland stimuleren. Hierbij wordt vertrokken vanuit de eigenheid van de streek en het duurzaamheidsprincipe, people-planet-profit. Het Plattelandscentrum past vernieuwende methodes toe om de innovatie en netwerkvorming te realiseren:

-Innovatiedenktanks waarbij jonge en startende rurale ondernemers begeleiding krijgen van ‘peters’ en ‘meters’

-Een lerend netwerk waarbij gewerkt wordt met een competentiedatabase

-Een Living Lab waarbij ingezet wordt op kennisdeling en co-creatie met experten van binnen en buiten de regio

De bedoeling is om met deze methoden tot innovatieve oplossingen en innovatiestappenplannen die een antwoord bieden aan de uitdagingen voor jonge en startende rurale ondernemers in het Meetjesland.

Een aantal van deze oplossingen zal binnen dit project effectief getest worden in pilots.

Leader_Oost_VLaanderen_zonder_VLM

facebook   Meetjesland_klein

No current events.