Webshop voor korte keten 2.0 en de relatie producent-consument

Ondernemers in het Meetjesland ondernamen al heel wat inspanningen om de korte keten te promoten, lokale producten af te zetten, om passende (bewustmaak)acties te lanceren, … Het is echter van belang om dit verhaal duurzaam te maken om uiteindelijk een permanente gedragswijziging te verkrijgen bij de consument. Hiervoor is er nood om een van de grootste uitdagingen in dit verhaal op te lossen, namelijk een gebruiksvriendelijke webshop en bijhorend logistiek systeem. Het project wil inspanningen leveren om hierop een antwoord te bieden.

Mits een adequate oplossing is er tevens de mogelijkheid om te werken aan de uitbouw van meerdere punten in de regio waar lokale producten te bekomen zijn.

 

Leader_Oost_VLaanderen_zonder_VLM

facebook   Meetjesland_klein

No current events.